Biblioteca AIPsA

Pentru a împrumuta cărţi puteţi scrie la e_psihanaliza@yahoo.com.


Catalog

Revista română de psihanaliză, nr. 1 / 2008, Editura Trei, Bucureşti, 2008 (2 ex.) – fond Anamaria Ivan

Revista română de psihanaliză, nr. 2, Anul II / 2009, Editura Trei, Bucureşti, 2009 – fond Anamaria
Ivan

Revista română de psihanaliză, nr. 3, Anul III, Editura Trei, Bucureşti, [f. an]



Adler, Alfred, Cunoaşterea omului, col. „Biblioteca de ştiinţe”, seria „Ştiinţe umaniste – Psihologie”,
studiu şi note de dr. Leonard Gavriliu, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1991 – fond Anamaria
Ivan

Andrei, Cristian, Lecţii particulare. Cum să-ţi trăieşti primii ani de viaţă sexuală, vol. I, Editura Humanitas Junior, Bucureşti, 2001 – fond Anamaria Ivan



Bădescu, Ilie; Dungaciu, Dan; Baltasiu, Radu, Istoria sociologiei. Teorii contemporane, Editura
Eminescu, Bucureşti, 1996 – fond Anamaria Ivan

Berne, Eric, Jocuri pentru adulţi, Editura Amaltea, Bucureşti, 2002 – fond Anamaria Ivan

Binet, Alfred, Dedublarea personalităţii şi inconştientului, eseu introductiv de dr. Leonard Gavriliu,
col. „Mica bibliotecă de psihologie”, Editura IRI, Bucureşti, 1998 – fond Anamaria Ivan

Birkenbhil, Vera, Antrenamentul comunicării sau Arta de a ne înţelege. Stabilirea unor relaţii
interumane eficiente, Editura Gemma Press, Bucureşti, 1998 – fond Anamaria Ivan

Birkenbhil, Vera, Tare de cap. Mod de întrebuinţare a creierului de la „a poseda” la „a şti să-ţi
foloseşti creierul”, Editura Gemma Press, Bucureşti, 1999 – fond Anamaria Ivan

Bizot, Thierry, Paradisul derizoriu, col. „Romane psy”, Editura Trei, Bucureşti, 2004 – fond Anamaria
Ivan

Bogáthy, Zoltán (coord.), Manual de tehnici şi metode în psihologia muncii şi organizaţională,
seria „Collegium Psihologie”, Editura Polirom, Iaşi, 2007 – fond Anamaria Ivan



Carlson, Richard, Nu-ţi bate capul cu mărunţişurile... şi în fond, toate sunt mărunţişuri. Căi simple de
a nu lăsa ca viaţa să-ţi fie copleşite de fleacuri, col. „Zodiac”, Editura Vremea, Bucureşti, 1999 – fond
Anamaria Ivan

Carotenuto, Aldo, Un triunghi psihanalitic. Sabina Spielrein între Jung şi Freud, col. „Biblioteca de
psihanaliză”, Editura Trei, Bucureşti, 2001 – fond Anamaria Ivan

Castaneda, Carlos, Cealaltă realitate, Editura Rao Internaţional, Bucureşti, 2005 – fond Anamaria Ivan

Coupland, Douglas, Toate familiile sunt psihotice, col. „Fiction”, Editura Humanitas, Bucureşti, 2008 –
fond Anamaria Ivan



Dincă, Margareta, Metode de cercetare în psihologie. Note de curs, Editura Universităţii „Titu
Maiorescu”, Bucureşti, 2003 – fond Anamaria Ivan

Dolto, Françoise, Opere 4: Psihanaliza şi copilul. Noţiuni fundamentale în psihanaliză. Şaisprezece
cazuri de copii, col. „Biblioteca de psihanaliză”, Editura Trei, Bucureşti, 2006 – fond Anamaria Ivan



Frankl, Viktor, Teoria şi terapia nevrozelor. Introducere în logoterapie şi analiza existenţială,
col. „Psihologie. Psihoterapie”, Editura Trei, Bucureşti, 2008 – fond Anamaria Ivan

Freud, Anna, Eul şi mecanismele de apărare, col. „Psihanaliza copilului şi adolescentului”, Editura
Fundaţiei Generaţia, Bucureşti, 2002 – fond Anamaria Ivan

Freud, Sigmund, Despre psihanaliză. Cinci prelegeri ţinute la celebrarea a douăzeci de ani de la
întemeierea Universităţii Clark, cuvânt înainte de Simona Tudor, Editura Herald, Bucureşti, 2010

Freud, Sigmund, Nouvelles conferences sur la psychanalyse, Gallimard, 1936 – fond Anamaria Ivan

Freud, Sigmund, Opere 3: Psihologia inconștientului, col. „Biblioteca de psihanaliză”, Editura Trei,
Bucureşti, 2000 – fond Anamaria Ivan

Freud, Sigmund, Opere 3: Psihologia inconștientului, col. „Biblioteca de psihanaliză”, Editura Trei,
Bucureşti, 2004 – fond Anamaria Ivan

Freud, Sigmund, Opere 5: Inhibiţie, simptom, angoasă, col. „Biblioteca de psihanaliză”, Editura Trei,
Bucureşti, 2001 – fond Anamaria Ivan

Freud, Sigmund, Opere 7: Nevroză, psihoză, perversiune, col. „Biblioteca de psihanaliză”, Editura Trei,
Bucureşti, 1999 – fond Anamaria Ivan

Freud, Sigmund, Opere 8: Comicul şi umorul, col. „Biblioteca de psihanaliză”, Editura Trei, Bucureşti,
1999 – fond Anamaria Ivan

Freud, Sigmund, Opere 11: Tehnica psihanalizei, col. „Biblioteca de psihanaliză”, Editura Trei,
Bucureşti, 2004 – fond Anamaria Ivan

Freud, Sigmund, Opere 14: Psihopatologia vieţii cotidiene, col. „Biblioteca de psihanaliză”, Editura
Trei, Bucureşti, 2006 – fond Anamaria Ivan

Freud, Sigmund, Opere 17: Proiect de psihologie, col. „Biblioteca de psihanaliză”, Editura Trei,
Bucureşti, 2007 – fond Anamaria Ivan

Freud, Sigmund, Opere III: Psihanaliză şi sexualitate, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1994 – fond
Anamaria Ivan

Fromm, Erich; Schnetzler, J.-P., Budism şi psihanaliză, introducere de Jean Chiriac, Editura AROPA,
Bucureşti, 1999 – fond Anamaria Ivan



Dumitraşcu, Nicolae, Tehnicile proiective în evaluarea personalităţii, col. „Psihologie”, Editura Trei,
Bucureşti, 2004 – fond Anamaria Ivan



Green, André, Psihanaliza cazurilor-limită, col. „Biblioteca de psihanaliză”, Editura Trei, Bucureşti,
2006 – fond Anamaria Ivan

Green, Hannah, Nu ţi-am promis niciodată o grădină de trandafiri, col. „Romane psy”, postfaţă de
Nicolae Baltă, Editura Trei, Bucureşti, 2006 – fond Anamaria Ivan



Houellebecq, Michel, Particule elementare, Editura Polirom, Iaşi, 2006 – fond Anamaria Ivan

Houellebecq, Michel, Platforma, Editura Polirom, Iaşi, 2003 – fond Anamaria Ivan

Howard, Susan, Psihoterapie şi consiliere psihodinamică, Editura Herald, Bucureşti, 2010



Jaccard, Roland, Freud, cuvânt înainte de Jacques Chiriac, col. „Biblioteca de psihanaliză”, Editura
AROPA, Bucureşti, 2000 – fond Anamaria Ivan

Joyce, Phil; Sills, Charlotte, Psihoterapie şi consiliere Gestalt, Editura Herald, Bucureşti, 2010

Jung, C. G., Opere complete 2: Psihologia fenomenelor oculte, col. „Biblioteca de psihanaliză”, Editura
Trei, Bucureşti, 2004 – fond Anamaria Ivan

Jung, C. G., Opere complete 6: Tipuri psihologice, col. „Biblioteca de psihanaliză”, Editura Trei,
Bucureşti, 2004 – fond Anamaria Ivan

Jung, C. G., Opere complete 9: Aion. Contribuţii la simbolistica sinelui, cuvânt înainte de Vasile Dem.
Zamfirescu, col. „Biblioteca de psihanaliză”, Editura Trei, Bucureşti, 2005 – fond Anamaria Ivan

Jung, C. G., Opere complete 14 / 1: Mysterium Coniunctionis , col. „Biblioteca de psihanaliză”, Editura
Trei, Bucureşti, 2005 – fond Anamaria Ivan

Jung, C. G., Opere complete: 14 / 2: Mysterium Coniunctionis, col. „Biblioteca de psihanaliză”, Editura
Trei, Bucureşti, 2006 – fond Anamaria Ivan

Jung, C. G., Opere complete: Dezvoltarea personalităţii, cuvânt înainte de Vasile Dem. Zamfirescu,
col. „Biblioteca de psihanaliză”, Editura Trei, Bucureşti, 2006 – fond Anamaria Ivan



Klein, Melanie, Opere complete 1: Povestea unei analize de copil. Tehnica în psihanaliza copiilor
bazată pe tratamentul unui băiat de zece ani, col. „Biblioteca de psihanaliză”, Editura Trei, Bucureşti,
2006 – fond Anamaria Ivan

Klein, Melanie, Opere complete: Psihanaliza copiilor, col. „Psihologie. Psihoterapie”, Editura Trei,
Bucureşti, 2009



Lacan, Jacques, Le moi dans la theorie de Freud et dans la technique de la psychanalyse, Seuil, 1978 – fond Anamaria Ivan

Lassus, René de, Analiza tranzacţională, Editura Teora, Bucureşti, 2000 – fond Anamaria Ivan



Maiorescu, Titu, Cercetări psihologice, cuvânt înainte de Viorel Iulian Tănase, Editura Univers
Enciclopedic, Bucureşti, 1999 – fond Anamaria Ivan

Marcotte Perreault, Hélène, Gândirea pozitivă pentru adolescenţi, Editura Teora, Bucureşti, 2000 –
fond Anamaria Ivan



Nothomb, Amélie, Catilinarele, Editura Polirom, Iaşi, 2006 – fond Anamaria Ivan



Oancea-Ursu, Gheorghe, Ereditatea şi mediul în formarea personalităţii, ediţia a II-a, postfaţă de prof.
univ. dr. Lucian Gavrilă, Editura ALL Educaţional, Bucureşti, 1998 – fond Anamaria Ivan

Orăşanu, Brînduşa, Biografia unui concept psihanalitic: identificarea proiectivă, col. „Biblioteca de
psihanaliză”, Editura Trei, Bucureşti, 2005 – fond Anamaria Ivan

Orwell, George, Ferma animalelor, col. „Raftul Denisei”, Editura Polirom, Iaşi, 2002 – fond Anamaria
Ivan



Peck, M. Scott, Psihologia minciunii, Editura Curtea Veche, Bucureşti, 2003 – fond Anamaria Ivan

Peiffer, Vera, Îndepărtează frica!, Editura Teora, Bucureşti, 1999 – fond Anamaria Ivan

Pilkington, Maya & The Diagram Group, Sinele ascuns, Editura Teora, Bucureşti, 1998 – fond
Anamaria Ivan



Rank, Otto, Psihologia şi sufletul. Un studiu despre originea, evoluţia şi natura sufletului, cuvânt
introductiv de Simona Tudor, Editura Herald, Bucureşti, 2010



Sade, Necazurile virtuţii, Editura ALLFA, Bucureşti, 1998 – fond Anamaria Ivan

Samuels, Andrew; Shorter, Bani; Plaut, Fred, Dicţionar critic al psihologiei analitice jungiene, studiu introductiv de Corin Braga, Editura Humanitas, Bucureşti, 2005

Schneider, Michael, Marilyn pe divan, Editura Trei, Bucureşti, 2007 – fond Anamaria Ivan



Şandor, Vera, Itinerar de psihanaliză, col. „Spaţiul psy”, Editura Fundaţiei Generaţia, Bucureşti, 2005
– fond Anamaria Ivan



Widlöcher, Daniel; Braconnier, Alain, Psihanaliză şi psihoterapii: Psihopatologie, scopuri, tehnici,
col. „Biblioteca de psihanaliză”, Editura Trei, Bucureşti, 2006 – fond Anamaria Ivan

Winnicott, D. W., Opere 3: Natura umană, prefaţă de Claire Winnicott, postfaţă de Ioana Lazăr,
col. „Biblioteca de psihanaliză”, Editura Trei, Bucureşti, 2004 – fond Anamaria Ivan

Winnicott, D. W., Opere 4: Procesele de maturizare, prefaţă de Claire Winnicott, postfaţă de Ioana
Lazăr, col. „Biblioteca de psihanaliză”, Editura Trei, Bucureşti, 2004 – fond Anamaria Ivan

Winnicott, D. W., Opere 6: Joc şi realitate, col. „Biblioteca de psihanaliză”, Editura Trei, Bucureşti,
2006 – fond Anamaria Ivan



Yalom, Irvin, Călăul dragostei şi alte poveşti de psihoterapie, col. „Psihoterapie”, Editura Trei,
Bucureşti, 2008 – fond Anamaria Ivan

Yalom, Irvin; Elkin, Ginny, Cu fiecare zi mai aproape. O psihoterapie povestită de ambii participanţi,
col. „Psihologie. Psihoterapie”, Editura Trei, Bucureşti, 2009 – fond Anamaria Ivan



Zamfirescu, Vasile Dem., Introducere în psihanaliza freudiană şi postfreudiană. Curs universitar, ediţia
a II-a, revizuită şi adăugită, Editura Trei, Bucureşti, 2007 – fond Anamaria Ivan

Zamfirescu, Vasile Dem., În căutarea Sinelui: Jurnal despre Constantin Noica – Jurnalul unei
psihanalize – Psihanaliza comunismului, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1994 – fond
Anamaria Ivan

Zlate, Mielu, Fundamentele psihologiei, Editura Universitară, Bucureşti, 2006 – fond Anamaria Ivan

Zlate, Mielu, Psihologia mecanismelor cognitive, col. „Psihologie”, Editura Polirom, Iaşi, 1999 – fond
Anamaria Ivan